52.05 | hemelwaterafvoer

Voor meer informatie kunt u hier gratis inloggen voor de milieuclassificaties.
Product Dyka PVC Hemelwaterafvoer 80 mm
Licentiehouder DYKA B.V.
Soort Product gebouw
Sinds 01-09-2011
Vervaldatum 13-09-2023
Download certificaat - milieubeoordeling Certificaat     Certificaat