31 | Wegverharding gemiddeld belaste weg

Voor meer informatie kunt u hier gratis inloggen voor de milieuclassificaties.
Product Betonklinker 10 en 12 cm, Dia-lock stenen 10 cm, H-profielstenen 10 cm, Betonplaten 12 cm.
Licentiehouder Diamant Beton BV
Soort Product GWW
Sinds 01-07-2013
Vervaldatum 01-07-2016
Download certificaat - milieubeoordeling Certificaat     Certificaat
Product Dia-lock stenen 8 cm en H-profielstenen 8 cm
Licentiehouder Diamant Beton BV
Soort Product GWW
Sinds 01-07-2013
Vervaldatum 01-07-2016
Download certificaat - milieubeoordeling Certificaat     Certificaat