31 | Wegverharding gemiddeld belaste weg

Voor meer informatie kunt u hier gratis inloggen voor de milieuclassificaties.
Product Betonstraatsteen (210/105/80)
(in behandeling voor hercertificering)
Licentiehouder Noppert Beton BV
Soort Product GWW
Sinds 01-07-2014
Vervaldatum 01-07-2020
Download certificaat - milieubeoordeling Certificaat     Certificaat