31 | Fietspad

Voor meer informatie kunt u hier gratis inloggen voor de milieuclassificaties.
Product Betonstraatsteen (210/105/80)
Licentiehouder Struyk Verwo Infra B.V.
Soort Product GWW
Sinds 01-07-2014
Vervaldatum 01-07-2024
Download certificaat - milieubeoordeling Certificaat     Certificaat
Product Betontegel (300/300/45)
Licentiehouder Struyk Verwo Infra B.V.
Soort Product GWW
Sinds 01-09-2008
Vervaldatum 01-07-2024
Download certificaat - milieubeoordeling Certificaat     Certificaat