31 | Fietspad

Voor meer informatie kunt u hier gratis inloggen voor de milieuclassificaties.
Product Betonstraatsteen (210/105/80)
(in behandeling voor hercertificering)
Licentiehouder Verdoorn Beton BV
Soort Product GWW
Sinds 01-09-2008
Vervaldatum 01-07-2020
Download certificaat - milieubeoordeling Certificaat     Certificaat