| Anti graffiti systemen [1 Graffiti cycli per jaar]

Voor meer informatie kunt u hier gratis inloggen voor de milieuclassificaties.
Product Anti-vandaal-coating (PSS-20)
Licentiehouder APP Allprotect
Soort Product GWW
Sinds 15-04-2017
Vervaldatum 15-04-2019