52.32 | Afrasteringspalen per stuk

Voor meer informatie kunt u hier gratis inloggen voor de milieuclassificaties.
Product FaunaWood Afrasteringspaal
Licentiehouder Foreco houtproducten BV
Soort Product GWW
Sinds 15-06-2020
Vervaldatum 15-06-2022
Download certificaat - milieubeoordeling - factsheet Certificaat     Certificaat     Factsheet