41.04 | spouwisolatie

Voor meer informatie kunt u hier gratis inloggen voor de milieuclassificaties.
Product Biofoam® Pearls
(in behandeling voor hercertificering)
Licentiehouder Termokomfort B.V.
Soort Product gebouw
Sinds 21-11-2011
Vervaldatum 01-12-2019
Download certificaat - milieubeoordeling Certificaat     Certificaat