Record aantal DUBOkeur certificeringen behaald door straatbakstenen van Wienerberger

16
Oct
2013
Record aantal DUBOkeur certificeringen behaald door straatbakstenen van Wienerberger

Wienerberger heeft vorige week woensdag DUBOkeur certificaten uitgereikt gekregen voor maar liefst 285 typen straatbakstenen. Deze certificaten zijn van toepassing op het vormbak-, wasserstrich- en strengpersassortiment van Wienerberger en gelden ook voor de getrommelde en onbezande versies! Nog niet eerder heeft een fabrikant voor zoveel producten DUBOkeur certificaten ontvangen. Wienerberger mag dan ook trots zijn op dit unieke resultaat.


Uitreiking DUBOkeur certificaten door algemeen directeur Michiel Haas van het NIBE aan algemeen directeur Bart Jan Koekoek van Wienerberger

De 285 typen straatbakstenen zijn geclusterd op vijf DUBOkeur certificaten. Per straatbaksteenfabriek één certificaat, namelijk Kijfwaard West (65 DUBOkeur producten), Kijfwaard Oost (91 DUBOkeur producten), Zennewijnen (34 DUBOkeur producten), Schipperswaard (41 DUBOkeur producten) en Heteren (54 DUBOkeur producten). Met het DUBOkeur bewijst Wienerberger dat hun gecertificeerde straatstenen bij de milieuvriendelijkste keuzes in hun toepassing ‘wegverharding in een woongebied, licht belaste weg en een gemiddeld belaste weg’ behoren.

De straatbakstenen zijn beoordeeld aan de hand van hun gehele levenscyclusanalyse en vergeleken met andere producten die gebruikt worden voor wegverharding, zoals asfalt. De bakstenen van Wienerberger scoren binnen de meeste milieueffectcategorieën goed, waardoor ze zich kunnen meten met de beste alternatieven. Op de milieucategorie landgebruik scoren ze zelfs zeer goed, wat te verklaren is door het gebruik van klei als belangrijkste grondstof. De klei wordt lokaal gewonnen, waardoor de bijdrage aan andere milieueffecten ook laag is. Daarnaast is de goede score te verklaren door de lange levensduur en doordat de bakstenen aan het einde van hun levensduur geheel kunnen worden hergebruikt of gerecycled.


Film uitreiking DUBOkeur certificaten