Uitbreiding DUBOkeur van Struyk Verwo Infra B.V.

19
Aug
2014
Uitbreiding DUBOkeur van Struyk Verwo Infra B.V.
Uitbreiding en hercertificering van DUBOkeuren voor bestratingsmaterialen van Struyk Verwo Infra B.V. 
 
De classificatiegroepen voor bestratingsmateriaal zijn in de afgelopen periode verder uitgebreid en gedifferentieerd. Hiervoor hebben we gekozen omdat we verschillende vragen kregen vanuit de gebruikers van de NIBE milieuclassificaties. Zij misten de specifieke informatie voor welke toepassingen de DUBOkeur® gecertificeerde producten geldig waren. De complete lijst met de milieuclassificatie groepen is te vinden op de website: link naar website. Met het verruimen van de toepassingsgebieden zorgen we ervoor dat de bestratingsproducten zo breed mogelijk en op een eerlijke manier worden vergeleken, maar dat het ook voor de gebruikers van onze milieuclassificaties duidelijk is in welke toepassing de desbetreffende producten zijn getoetst. Hierdoor is het voor iedereen, op een heldere manier te overzien in welke toepassing welke producten in aanmerking komen voor het DUBOkeur®.
 
Struyk logo
 
Struyk Verwo Infra B.V. heeft voor de volgende producten het DUBOkeur®:
Betontegel (formaat 300/300/45), in de toepassing van:
Trottoir/ autovrij plein
Fietspad.
Betonstraatsteen (210/105/80), in de toepassing van:
Wegverharding gemiddeld belaste weg 
Wegverharding licht belaste weg 
Wegverharding in woongebied (woonstraat) 
Wegverharding in woongebied (woonerf)
Fietspad
Trottoir/ autovrij plein
Wegverharding voor een industrieterrein