Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van de informatie van deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.