Gebruikersvoorwaarden

   De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.nibe.info;

  1. Deze website is voor iedereen toegankelijk die een account aangemaakt heeft.
  2. Bij onjuist gebruik van deze website behoudt NIBE zich het recht voor om de gebruiker de toegang tot www.nibe.info te ontzeggen.
  3. Persoonlijke gegevens worden door NIBE niet aan derden verstrekt, met uitzondering van de branche waarin de gebruiker werkzaam is.
  4. NIBE maakt gebruik van clickregistratie waarmee het gebruik van de website en van de app gemonitord wordt.
  5. De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie, kort NIBE. Zonder schriftelijke toestemming van het NIBE is het niet toegestaan de inhoud van deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken.
  6. Als een partij commercieel gebruik wil maken van NIBE’s Milieuclassificaties Bouwproducten zal het NIBE met deze partij een licentieovereenkomst afsluiten. In een dergelijke overeenkomst wordt vastgelegd op welke manier en onder welke voorwaarden de partij gebruik mag maken van deze informatie. Het NIBE zal hiervoor op verzoek van de betreffende partij een voorstel doen. Zonder expliciete  schriftelijke toestemming van het NIBE mag de informatie die op deze website gepresenteerd wordt, niet door derden gebruikt worden.
  7. Indien het NIBE om welke reden dan ook beslist om de toegang tot deze site niet meer in de vorm van een gratis account te verlenen zult u hierover uiteraard op de hoogte worden gebracht.