52.05 | hemelwaterafvoer

Voor meer informatie kunt u hier gratis inloggen voor de milieuclassificaties.
Product Martens PVC Hemelwaterafvoer 80 mm
Licentiehouder Martens kunststoffen B.V.
Soort Product gebouw
Sinds 01-09-2011
Vervaldatum 01-09-2019
Download certificaat - milieubeoordeling Certificaat     Certificaat