52.32 | Riolering 300 mm

Voor meer informatie kunt u hier gratis inloggen voor de milieuclassificaties.
Product Martens PVC drie lagen buis (minstens 20% gerecycled)
Licentiehouder Martens kunststoffen B.V.
Soort Product GWW
Sinds 01-09-2011
Vervaldatum 01-09-2021
Download certificaat - milieubeoordeling Certificaat     Certificaat