52.32 | Riolering 300 mm

Voor meer informatie kunt u hier gratis inloggen voor de milieuclassificaties.
Product Martens PVC drie lagen buis (minstens 38,5% gerecycled)
Licentiehouder Martens kunststoffen B.V.
Soort Product GWW
Sinds 01-09-2011
Vervaldatum 13-09-2023
Download certificaat - milieubeoordeling Certificaat     Certificaat