41.05 | Buitengevel isolatie

Voor meer informatie kunt u hier gratis inloggen voor de milieuclassificaties.
Product Kooltherm K15 - buitengevel plaat
Licentiehouder Kingspan Insulation B.V.
Soort Product gebouw
Sinds 01-11-2009
Vervaldatum 01-05-2021
Download certificaat - milieubeoordeling Certificaat     Certificaat