Welkom: gast

Handleiding voor gebruik 

Op deze website vind u NIBE’s Milieuclassificaties Bouwproducten, de basiskennis over de milieueigenschappen van de verschillende besproken bouwproducten. Een ieder zou over deze kennis moeten kunnen beschikken voordat er gebouwd of verbouwd gaat worden. Deze korte introductie in de milieuclassificaties is bedoeld om het gebruik van de website praktisch mogelijk te maken.

 

Wijze van nummering

Voor de nummering is de NL-SfB codering aangehouden. De NL-SfB-code bestaat uit twee delen:

 • het eerste deel van de SfB-code verwijst naar het bouwdeel
 • het tweede deel naar de vorm of functie van het product

 

Inhoud

Deze website biedt een duidelijk overzicht van de milieukosten van de meest gebruikte bouwproducten. Op de site zijn NIBE’s Milieuclassificatietabellen per bouwtoepassing, uitgedrukt in verborgen milieukosten per functionele eenheid, opgenomen.

De milieuclassificaties van het NIBE geven een absolute én een relatieve beoordeling van de beoordeelde producten. De beoordeling in verborgen milieukosten is een absolute beoordeling en de beoordeling in milieuklassen is een relatieve beoordeling. Daardoor is er altijd een klasse 1 product, namelijk het minst milieubelastende product van de totale beoordeling. De indeling van alle andere producten binnen dezelfde groep wordt aan dit klasse 1 product gerelateerd.

Per product in zijn toepassing is informatie beschikbaar over:

 • milieuclassificaties, uitgedrukt in schaduwkosten per functionele eenheid en de daaraan gekoppelde milieuklasse 
 • schaduwkosten onderverdeeld in emissies, grondstoffen, landgebruik en hinder.

 

Mogelijk gebruik van de website

Deze website biedt de mogelijkheid om op een systematische wijze tot de beste materiaalkeuze te komen. Er zijn meerdere mogelijkheden om met behulp van de gepresenteerde informatie een materiaalkeuze te maken:

 • zoek het meest milieuvriendelijke materiaal/product
 • zoek concrete materialen en bouwproducten met een DUBOkeur
 • neem in het bestek voorwaarden op inzake milieubelastendheid van bouwproducten.

 

Zoek het meest milieuvriendelijke materiaal/product:

 • klik op producten en ga in de linker kolom naar de desbetreffende productgroep.
 • in de rechter kolom verschijnt de bijbehorende Milieuclassificatietabel. U vindt hier het product met de minste schaduwkosten
 • u heeft een geslaagde zoekactie uitgevoerd

 

Zoek concrete DUBOkeur gecertificeerde materialen/producten:

 • ga naar Producten
 • hier staan per productgroep met een DUBOkeur logo aangegeven of er binnen deze groep DUBOkeur-gecertificeerde producten te vinden zijn.
 • in de rechter kolom ziet u onder de classificatietabel het logo van het desbetreffende product. Als u op dit logo klikt kunt u daar nog meer informatie over het product en de producent vinden

 

Neem onderstaande voorwaarden inzake milieubelasting in het bestek op als standaard STABU aanvullende administratieve bepaling

 

00.02.17 Verwerking van bouwstoffen

02.           NIBE’S MILIEUCLASSIFICATIES

De te leveren bouwstoffen ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover deze in het werk achterblijven, dienen te voldoen aan klasse 1, 2 of 3 van de NIBE’s Milieuclassificaties. Indien een bouwstof wordt gekozen welke uit een andere milieuklasse afkomstig is, dan dient deze keuze gemotiveerd te worden. De NIBE’s Milieuclassificaties zijn gepubliceerd op de website www.nibe.info. 

 

Toelichting NIBE - milieuklasse indeling:

TIP: Leg uw milieuambitie vast aan de hand van de NIBE’s - milieuklasse. Dit biedt de ontwerper vrijheid in materiaalgebruik. Het NIBE acht bouwmaterialen tot en met milieuklasse 3c als aanvaardbare productkeuze.