Welkom: gast

BELANGRIJKE MEDEDELING

Beste bezoeker,  

Na zorgvuldig overleg heeft NIBE besloten om met ingang van met ingang van 1 OKTOBER 2025 te stoppen met het publiceren van de NIBE Milieuclassificaties.

Het doen van milieuclaims is gebonden de Europese Green Claims Directive. Daarnaast verplicht de vernieuwde Europese CPR (Construction Product Regulation) producenten milieuinformatie te verstrekken over de levenscyclus van hun producten. NIBE focust zich vooral op het ondersteunen van producenten bij het opstellen van LCA's en heeft hierdoor onvoldoende capaciteit om de NIBE Milieuclassificaties nauwgezet te onderhouden.

De huidige NIBE Milieuclassificaties* is beschikbaar tot 1 oktober 2025  en wordt alleen bijgewerkt wanneer het gebruik van daarin opgenomen producten en/of grondstoffen bij wet verboden zijn. Ook alle nog bestaande DUBOkeur® certificaten zijn uiterlijk vóór 1 oktober 2025 volledig uitgefaseerd. 


HUIDIGE VERSie

 * De huidige NIBE Milieuclassificaties toont generieke data op gebouwniveau representatief voor de Nederlandse markt, is gebaseerd op input van brancheverenigingen, onderzoeksbureaus, interne kennis en eigen marktonderzoek. De data is berekend volgens
- NEN-EN 15804: 2012+A1:2013;
- Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken versie 3.0 (2019, januari);
- Forfaitaire waarden verwerkingsscenario’s einde leven Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken versie 3.0 (2019,
  januari, p. 62-63);
en maakt gebruik van
- Ecoinvent database v.3.4;
- NMD Processendatabase v.2.3.