Welkom: gast

Uitreiking certificaten Polyfin

09
Dec
2014
DUBOkeur certficaten voor Polyfin AG
Polyfin Ag heeft zijn DUBOkeur certificaten in ontvangst mogen nemen tijdens de uitreiking bij de watertoren te Bussum. Om aan de buitenwereld te laten zien dat zij voorop lopen als het gaat om duurzaamheid, heeft Polyfin Ag de milieu-impact laten doorrekenen door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). 
 
De volgende dakbanen zijn DUBOkeur gecertificeerd:
Polyfin 3012 (dikte van 1,2 mm)
Polyfin 3016 (dikte van 1,6 mm)
Polyfin 3018 (dikte van 1,8 mm)
Polyfin 3020 (dikte van 2,0 mm)
Polyfin 4230 (dikte van 3,0 mm)
 
Foto van de uitreiking van het DUBOkeur certificaat, links op de foto Sjoerd van der Werf (Quality Roofing Systems) en rechts Kamiel Jansen (NIBE)
 
Met het behalen van het DUBOkeur bewijst Polyfin Ag, dat het veel belang hecht aan duurzaamheid. De totale milieubelasting van de dakbanen, berekend over de gehele levenscyclus, is dusdanig laag dat de Polyfin dakbanen zich kunnen meten met de beste alternatieven binnen de toepassing van platte mechanische bevestigde dakbedekking. 
 
De levenscyclusanalyse (LCA) vormt het uitgangspunt voor het toekennen van het DUBOkeur. Het is een methode om de milieubelasting van een product ‘van wieg tot graf’ te berekenen. In het traject van wieg tot graf zijn er verschillende fases te onderscheiden: winning van grondstoffen, productiefase, transportfase, gebruiks- en onderhoudsfase en einde levensduurfase. In al deze fasen vinden processen plaats waarbij verschillende milieueffecten optreden. In een LCA worden deze milieueffecten inzichtelijk gemaakt. De milieueffecten worden vertaald naar schaduwkosten, zodat een vergelijking gemaakt kan worden. De vergelijking tussen de dakbanen is te vinden op www.nibe.info (op de website kunt u gratis inloggen).