Gastcolleges NIBE

15
Oct
2015
GASTCOLLEGES NIBE

NIBE milieuclassificaties behoren steeds vaker tot basisvaardigheden van bouwkundige opleidingen.

Sinds 2013 zijn NIBE’s milieuclassificaties Bouwproducten voor iedereen gratis toegankelijk via www.nibe.info.

Vooral studenten en docenten maken hier graag gebruik van, in totaal zijn er nu meer dan 1500 studenten actieve gebruikers van de NIBE milieuclassificaties. Wij horen regelmatig dat al bij eerstejaars studenten bouwkunde de materiaalgebonden milieueffecten onderdeel uitmaken van de leerstof. Vaak worden deze vraagstukken gekoppeld aan ontwerpprojecten, waarbij aan de studenten gevraagd wordt om voor een ontwerp een milieuvriendelijke materiaalkeuze te maken en deze keuze te onderbouwen.

Sommige docenten gaan nog een stap verder en vragen aan het NIBE om een gastcollege te geven, vaak in het kader vaan een collegereeks. Inmiddels hebben wij al een aantal MBO-opleidingen, Hogescholen en Universiteiten bezocht om gastcolleges te verzorgen. Daarbij kunnen we op verschillende opleidingsniveaus en schaalniveaus een link leggen tussen de achterliggende theorie van onze milieuclassificaties en de directe en laagdrempelige toepassing in de praktijk. Als de groepen niet te groot zijn kunnen ter plekke kleine oefeningen uitgevoerd worden, direct gekoppeld aan lopende studieprojecten of ontwerpopdrachten.

Wij vinden het belangrijk dat de toekomstige professionals zo vroeg mogelijk leren, dat de materiaalkeuze een grote invloed heeft op de milieubelasting van een gebouw. Deze invloed zal alleen maar toenemen, naar mate we steeds energie bewuster bouwen en aldus de energie-gerelateerde milieubelasting minder wordt.

Kent u, of bent u een docent of opleiding coördinator en wilt u duurzaamheid meenemen in het lesprogramma? Neem dan contact op met het NIBE (info@nibe.org) of 035 -694 82 33