Welkom: gast

Wat wordt het 200ste DUBOkeur product?

11
Jul
2013
Het 200ste DUBOkeur product
Begin 2012 werd het 100ste DUBOkeur® certificaat uitgereikt en nu staat de teller al weer bijna op 200!. Om dit te vieren hebben we een speciale actie in het leven geroepen. Aan degene die het 200ste DUBOkeur® certificaat ontvangt willen wij, naast een extra feestelijke uitreiking van het certificaat, ook een gratis Milieuclassificatie van zijn product en 10 exemplaren van NIBE’s Tabellenboek Milieuclassificaties aanbieden.
 
Het doel van het DUBOkeurmerk is om producten op een eerlijke en onafhankelijke methode milieutechnisch te kunnen onderscheiden, om zo de markt te stimuleren om steeds duurzamere/milieuvriendelijkere producten te ontwikkelen. 
 
We zijn zeer trots op dat er al bijna 200 DUBOkeur® certificaten zijn uitgegeven, zeker omdat het keurmerk niet zomaar wordt weggegeven. Voor een DUBOkeur® wordt eerst een product over zijn gehele levensfase geanalyseerd, doormiddel van de levenscyclusanalyse (LCA) methode. Uit deze analyse wordt de milieu-impact van 18 milieuaspecten bepaald (o.a: global warming, verzuring, geluidshinder, etc). Het product wordt vergeleken met andere alternatieven binnen dezelfde functionele eenheid. Alleen de producten die milieutechnisch het best scoren (milieuklasse 1 of 2) komen in aanmerking voor het DUBOkeur®. Om de twee jaar worden de producten hergetoetst, op die manier kunnen wij borgen dat DUBOkeur gecertificeerde producten altijd milieutechnisch tot het topsegment van de markt behoren. 
 
Helaas zijn er soms ook producten die na de toetsing niet in aanmerking komen voor het DUBOkeur®. Zo zijn er in 2012, 9 producten getoetst die niet DUBOkeurwaardig waren. In dergelijke gevallen kunnen aan de hand van een LCA traject, aanbevelingen worden gedaan welke ingrepen er plaats zouden moeten vinden om uiteindelijk wel in aanmerking te komen voor het DUBOkeur®.
 

Snelle stijging DUBOkeur aanvragen

De snelle stijging van het aantal DUBOkeur® aanvragen heeft o.a. de volgende drie oorzaken:
 
Kennisoffensief DUBOkeur® en de NIBE milieuclassificaties: 
De Milieuclassificaties (Bouw en GWW) van NIBE zijn op www.nibe.info gratis toegankelijk gemaakt voor iedereen. Hierop zijn ook al de DUBOkeur® producten te zien. Zo weten gebruikers (architecten, gemeentes, ontwikkelaars, aannemers, etc) welke producten tot de meest milieuvriendelijke alternatieven behoren. Hierdoor komen DUBOkeur® producten steeds gemakkelijker en sneller terug in bestekken en programma’s van eisen.
 
Naast de gratis website zijn er op verschillende locaties uitdeelacties geweest van het Tabellenboek Milieuclassificaties 2013. In dit tabellenboekje zijn alle DUBOkeur® producten opgenomen. Het tabellenboekje werd onder anderen uitgedeeld op de BouwBeurs, de Provada, het Congres circulaire economie en bij verschillende lezingen door het land.
 
Financiële voordelen van het DUBOkeur®:
Dankzij het voordeel dat producenten met een DUBOkeur® hebben op het milieu, heeft de overheid een gunstige belastingregeling opgesteld. Het gaat om de regelingen MIA (Milieu Investeringsaftrek) en VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Via de MIA kan een percentage van de investeringskosten voor een milieuvriendelijke investering van de fiscale winst worden afgetrokken, aanvullend op de reguliere afschrijving. Met de VAMIL kan de investeerder zelf bepalen wanneer de investeringskosten worden afgeschreven. Dat levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.
 
Bouwaanvraag en MAT1 berekening met DUBOkeur® producten:
Vanaf 1 januari 2013 is het verplicht om bij elke omgevingsvergunningsaanvraag van een bouwwerk dat groter is dan 100 m² een materiaalprestatieberekening in te dienen. Deze materiaalprestatieberekening kan worden gemaakt met verschillende tools. Met DUBOkeur® producten weet de gebruiker zeker dat ze goed scoren in deze tools. Met een DUBOkeur® product weet men ook zeker dat er hoge scores zijn te behalen in de Mat 1 berekening van BREEAM.