ONRECHTMATIG GEBRUIK VAN HET DUBOKEUR®

15
Oct
2015
ONRECHTMATIG GEBRUIK VAN HET DUBOKEUR®

Het komt jammer genoeg af en toe voor dat het DUBOkeurmerk onrechtmatig gebruikt wordt. Aan de ene kant is dat een mooi teken omdat dit laat zien dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt voor leveranciers van producten en grondstoffen. Maar het is uiteraard niet de bedoeling dat bedrijven ten onrechte claimen een duurzaam product te hebben met het DUBOkeur®. Wij waken voor deze misbruik en schromen niet fabrikanten hierop aan te spreken. Tot nu toe berustte het vaak op misverstanden en wordt een onrechtmatig vermelding van een DUBOkeur licentie op een website direct verwijderd of aangepast. Om deze reden zijn we nog niet genoodzaakt geweest een bedrijf bij de naam te noemen. Helaas is daar nu een einde aangekomen en is er een bedrijf dat ondanks een vriendelijk maar dringend verzoek om de vermelding op haar website te corrigeren, het DUBOkeurmerk onjuist blijft gebruiken. Het betreffende bedrijf is de: Morssinkhof Groep BV die het DUBOkeur® certificaat uit de licentieperiode 2008-2010 nog steeds onrechtmatig gebruikt voor inschrijvingen bij aanbestedingen, folders en de communicatie op hun website. Het voorstel van het NIBE om de desbetreffende producten opnieuw te toetsen en bij positief resultaat een DUBOkeur licentie te verlenen, werd door Morssinkhof Groep afgewezen.

Dus voor alle duidelijkheid: De Morssinkhof Groep BV heeft geen DUBOkeur gekeurde producten in haar assortiment!

Om misverstanden te voorkomen en duidelijkheid te verkrijgen kan er altijd op www.nibe.info gekeken worden naar de meest actuele lijst met DUBOkeur® producten. Mocht u onrechtmatig gebruik van het DUBOkeur® tegenkomen, willen we u vriendelijk verzoeken een mail te sturen naar info@nibe.org of telefonisch contact met ons op te nemen via 035-6948233. Uw melding wordt hartelijk op prijs gesteld.

Daarmee willen we ook die bedrijven beschermen die daadwerkelijk DUBOkeur producten aanbieden en hiervoor de nodige inspanning gedaan hebben. Free Riders moeten we gezamenlijk proberen te weren.

WAAROM WORDT EEN PRODUCT OM DE TWEE JAAR OPNIEUW GETOETST?

Producten die een DUBOkeur® keuring hebben gehaald worden elke twee jaar opnieuw getoetst. Dit doen we omdat de rekenmethodes die we toepassen steeds nauwkeuriger en uitgebreider worden.

Eveneens komen er af en toe producten op de markt die er voor zorgen dat andere producten hun DUBOkeur® verliezen. Producten worden namelijk altijd getoetst in een bepaalde functionele eenheid waarin zij op milieutechnisch gebied met andere producten worden vergeleken. Het best scorende product krijgt milieuklasse 1a; de milieureferentie. Vervolgens worden alle andere producten binnen deze groep hiermee vergeleken. Als het 1a product milieutechnisch beter gaat scoren omdat het product milieutechnisch geoptimaliseerd is, scoren andere producten t.o.v. de milieureferentie slechter. Ook als een product helemaal niet veranderd is, kan het dus zijn, dat dit product na de herbeoordeling geen DUBOkeur meer haalt, simpelweg omdat de concurrent innoveert en daarmee de “milieutechnische achterstand” van het product te groot is geworden om voor DUBOkeur in aanmerking te komen. Zo worden de fabrikanten gestimuleerd om steeds duurzamere producten te produceren, willen zij hun DUBOkeur behouden. Door de tweejaarlijkse hertoetsing van het DUBOkeur® is de beoordeling altijd up-to-date. Met een geldig DUBOkeur® certificaat is het daarom voor iedereen duidelijk dat een product in de actuele situatie een duurzame keuze is.

Een DUBOkeur certificaat uit 2008, zoals in het geval van de Morssinkhof Groep BV, zegt dus niks over de DUBOkeur waardigheid van het product anno 2015