Wearthy scan

02
May
2019

Op het congres DELIVER’19 lanceerde NIBE samen met het New Horizon de eerste circulaire ontwerp scan “Wearthy’. De Wearthy scan helpt initiatiefnemers van nieuwbouw, transformatie en renovatie om de MPG waarde te optimaliseren. Vanaf 1 januari 2018 is in het bouwbesluit een verplichting opgenomen om bij een aanvraag een zogenoemde MPG waarde te bepalen. MPG is de afkorting voor ‘Milieu Prestatie Gebouwen’ en maakt de milieu impact van de gebruikte materialen in een gebouw inzichtelijk. Vooralsnog hanteert de overheid een norm van 1€/m²bvo. In de komende jaren zal de overheid deze MPG waarde aanscherpen om daarmee de markt te dwingen duurzamere materiaalkeuzes te maken.

De Wearthy scan beoordeelt op basis van een ontwerp welke materialen vervangen kunnen worden door duurzamere varianten. Het doel is vanzelfsprekend om de kennis over de mogelijkheden van duurzame keuzes te vergroten en daarmee de milieu-impact van het (ver)bouwen te verkleinen. De scan kiest de alternatieven op basis van de gevalideerde milieuprestaties van de materialen. Een deel van de kansen om de MPG te verlagen komt voort uit het assortiment van het Urban Mining Collective, maar de scan kijkt veel breder. De samenwerking van New Horizon met NIBE is daarbij cruciaal voor het verkrijgen van een zo breed mogelijk assortiment aan alternatieven. Vanzelfsprekend levert de scan ook de berekening van de MPG waarde van het geoptimaliseerde ontwerp. Zelfs de benodigde bestekteksten om de duurzame alternatieven te kunnen voorschrijven worden meegeleverd met de rapportage.

Het proces van Wearthy is samengevat in dit filmpje: https://youtu.be/TA1qR-cdZTc

Voor meer informatie neem contact op met het NIBE (035-6948233 of info@nibe.org)